Biotopen met houtachtige planten in het midden van landbouwlandschappen of grote gebieden bevorderen de biodiversiteit aanzienlijk. Tal van zeldzame soorten zoals vlinders, kevers, reptielen en vogels zoals de grauwe klauwier, of zoogdieren zoals vleermuizen hebben de houtachtige planten nodig als broedplaats en als onderkomen van waaruit ze op jacht vertrekken. De vruchten van de houtachtige gewassen vormen een belangrijke voedingsbron. Grassen en kruidachtige planten aan de rand van de zone met houtachtige planten en in de onderbegroeiing bieden een schuilplaats voor tal van insecten die op hun beurt weer voedsel vormen voor andere dieren. Zo komen er zelfs in kleine biotopen van houtachtige planten heel wat soorten voor.