De onderstaande regels waren van toepassing op de vierde editie van de Quarry Life Award (2017/2018). Wanneer de vijfde editie in 2020 start zal deze pagina geupdate worden.

Van 15 mei tot 20 november 2017 kunt u zich inschrijven voor de 4de Editie van de Quarry Life Award. Projectvoorstellen moeten op deze website worden ingediend tegen 20 november – 23u.00 (CET). De geselecteerde projecten voor de competitie worden op 14 december 2017 bekendgemaakt.  De namen van de winnaars van de nationale en internationale competities worden in het najaar van 2018 bekendgemaakt.

Projectteam

Projecten kunnen individueel worden uitgevoerd of in team. Per individu is slechts één project toegestaan. In geval van een teamproject moet het team een projectleider aanduiden als aanspreekpunt voor de Quarry Life Award.

Werknemers van HeidelbergCement mogen niet deelnemen aan de competitie. Ze kunnen een team ondersteunen met de historiek van een site, onderzoek uit het verleden en toekomstplannen voor een site. De werknemers mogen stemmen voor hun favoriete projecten zodra de stemming geopend is voor het publiek.

Werken individuen of teams al aan een biodiversiteitsproject waartoe opdracht was gegeven of dat is aangevangen vóór de start van de wedstrijd, dan mag met dat lopende project niet worden deelgenomen aan de wedstrijd. Wordt datzelfde project daarna uitgebreid of verder ontwikkeld in 2018 om een nieuw biodiversiteitsaspect te integreren, dan kan dat nieuwe aspect in aanmerking komen voor de wedstrijd naar eigen goeddunken van HeidelbergCement.


Projectvoorstel (Deadline 20 november 2017)

Een projectvoorstel indienen is gemakkelijk. U hoeft gewoon deze drie stappen te volgen:

1. Kies een afdeling en formuleer een projectidee

Om voor alle deelnemers een eerlijkere competitie te garanderen, hebben we Editie 2018 opgesplitst in twee afdelingen met elk 3 projectcategorieën.

Voor het deel ‘onderzoek’:
We gaan hier op zoek naar wetenschappelijke projecten die de kennis over ecologische mijnbouw verbeteren en/of leiden tot een betere biodiversiteit, landschap, waterbeheer in onze groeven.

Deze afdeling is bedoeld voor academici, wetenschappers, experten en ngo’s.

De projectcategorieën in deze onderzoeksafdeling zijn:
- Biodiversiteitsmanagement
- Onderzoek naar biotoop- en soorten (planten/dieren)
- Over de grenzen van de groeve heen

Voor het deel ‘gemeenschapsverband’:
Hier mikken we op projecten die de groeve en onze activiteiten een betere binding geven met de gemeenschap en een breder publiek bewustmaken/instrueren over de biodiversiteit in onze groeven.

Deze afdeling is bedoeld voor alle individuen en organisaties (scholen, ngo’s, jeugdclubs, milieuorganisaties,…) met of zonder wetenschappelijke achtergrond, maar met een groot hart voor de natuur.

De projectcategorieën voor het deel ‘gemeenschapsverband’ zijn:
- Biodiversiteit en onderwijs
- Groeven en lokale gemeenschappen verbinden
- Klasproject (voor leerlingen uit de lagere school en het secundair onderwijs)

2. Kies uw deelnemende groeve

De Quarry Life Award vindt plaats in groeven en grindgroeven van de HeidelbergCement Group. We raden aan om eerst de lijst met deelnemende groeven in het betrokken land door te nemen om de beste site voor uw projectidee te selecteren.

Voor elke deelnemende groeve is er een beschrijving van de site, de biotoop, de fauna & flora en de eerdere en nog lopende natuurprojecten.

Om de lijst met de deelnemende sites voor Editie 2018 te bekijken, klikt u op de knop 'deelnemende groeven'.

3. Dien uw projectvoorstel in

Om een projectvoorstel in te dienen, moet u een account openen. Dat doet u door op de knop ‘Registreer’ te klikken. Nu wordt u gevraagd om uw profielgegevens in te vullen.

Vul het formulier voor het projectvoorstel in en beschrijf uw projectidee door de projectdoelstellingen, de methodologie, de acties en activiteiten, de toegevoegde waarde voor de natuur, de maatschappij, de groeve en het bedrijf, de betrokken personen of groepen, de timing van het project en het budget te vermelden.

Om u offline te helpen bij het voorbereiden van uw projectvoorstel, beschikt u over een Word-template met verplichte velden in het tabblad ‘projectvoorstel’ onder de knop ‘Richtlijnen voorstel bekijken’.

Projectvoorstellen moeten in het Engels en in uw lokale taal worden ingediend. Het Engels is nodig voor de voorbereiding van de internationale wedstrijd.

Registreren kan tot 20 november 2017 – 23u.00 (CET).

Projectselectie (1 december 2017)

De Quarry Life Award-jury moet in elke nationale competitie de 6 beste projectvoorstellen selecteren (drie voor elk van de twee afdelingen) tegen 1 december  2017. De jury zal zijn selectie baseren op basis van de volgende criteria:

Voor het deel ‘onderzoek’:

 • Voorgestelde methodologie
 • Haalbaarheid van het project
 • Innovatie en creativiteit
 • Meerwaarde voor de wetenschap
 • Meerwaarde voor de groeve
 • Voorgestelde communicatie van de projectresultaten
 • Lokale betrokkenheid van de stakeholders

Voor het deel ‘gemeenschapsverband’:

 • Educatieve waarde en het vergroten van het algemene bewustzijn
 • Meerwaarde voor de gemeenschap
 • Lokale betrokkenheid van de stakeholders
 • Meerwaarde voor de groeve
 • Haalbaarheid van het project
 • Voorgestelde methodologie
 • Innovatie en creativiteit

De 6 aanvaarde ‘voorstellen’ per nationale competitie worden dan ‘projecten’.

Projectonderzoek (januari – september 2018)

Elk project krijgt een blogpagina op de website om updates, bevindingen, filmpjes en foto’s te posten. We raden deelnemers sterk aan deze blogs te gebruiken en regelmatig te updaten. Zo maakt u niet alleen publiciteit voor uw werk, de nationale en internationale jury’s kunnen uw project zo ook beter volgen (vóór en na hun bezoek aan het project). Posten in het Engels is raadzaam vanwege het internationale publiek en de internationale jury.

Er is een openbare stemming voor alle projecten. De openbare stemming zal het werk van de deelnemers meer in de schijnwerpers plaatsen en bijdragen tot de kennisuitwisseling met de Quarry Life Award-community. De winnaars van de openbare stemming worden op de website bekendgemaakt na afloop van de onderzoeksperiode en tijdens de Award ceremonie.

De projecten krijgen een kleine financiële ondersteuning van HeidelbergCement zoals bepaald door elk land. Wie ondersteuning vraagt, moet dat vermelden in het projectvoorstel. Het geld mag enkel worden aangewend om het project te ondersteunen.

Alle deelnemers krijgen een specifieke veiligheids- en gezondheidsbriefing van het sitemanagement voor ze in de groeve/put aan de slag gaan. Alle deelnemers stemmen ermee in de specifieke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van een site en de eisen van het bedrijf te respecteren. Deelnemers die de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften niet naleven, zullen onmiddellijk gediskwalificeerd worden (in geval van een team wordt het hele team gediskwalificeerd – hou het dus veilig!).

Definitief projectverslag (Deadline 20 september 2018)

Het ‘definitieve projectverslag’ mag niet meer dan 10 pagina’s tellen + bijlagen (d.w.z. bachelor- of mastereindwerk, referenties, lijsten met soorten, kaarten, tekeningen, foto’s).
De definitieve verslagen moeten de volgende elementen omvatten.

Onderzoeksprojecten:

 • Samenvatting (max. 0,5 pagina’s)
 • Inleiding

  • Voor projecten die voortbouwen op een eerder project schrijft u een samenvatting van de acties die al werden uitgevoerd in het vorige project.
  • Projectdoelstellingen
 • Methodes: hier is een gedetailleerde beschrijving van de in het vorige project gebruikte methodes vereist.
 • Resultaten: de resultaten van het project moeten worden toegelicht en worden onderscheiden van de bespreking.
 • Bespreking:

  • De resultaten moeten geanalyseerd en besproken worden met verwijzing naar de regio/het land en rekening houdend met andere publicaties.
  • Er moet een paragraaf worden toegevoegd over de toegevoegde waarde van het project voor de wetenschap en voor de groeve/het bedrijf.
  • Aanbevelingen en advies voor toekomstige projectimplementering en -ontwikkeling op de site is vereist.
 • Slotconclusies: een korte samenvatting van de resultaten en de discussie.

Voor projecten rond gemeenschapsverbanden:

 • Samenvatting (max. 0,5 pagina’s)
 • Inleiding

  • Voor projecten die voortbouwen op een eerder project schrijft u een samenvatting van de acties die al werden uitgevoerd in het vorige project.
  • Projectdoelstellingen
  • Beschrijving: een korte beschrijving van de site en de teamleden en het doelpubliek van het project.
 • Acties en activiteiten: een gedetailleerde beschrijving van de geplande of geïmplementeerde acties en buurtactiviteiten om het project uit te werken, met inbegrip van de betrokken stakeholders.
 • Bespreking:

  • De projectteams moeten de pro’s en contra’s bespreken en hun ervaringen illustreren.
  • Er moet een paragraaf worden toegevoegd over de toegevoegde waarde van het project voor de biodiversiteit, de maatschappij en de groeve / het bedrijf.
  • Deliverables: aanbevelingen en advies voor toekomstige projectimplementering en -ontwikkeling op de site is vereist.
 • Slotconclusies: een korte samenvatting van de resultaten en de discussie.

> Taal: de verslagen moeten in het Engels en in de lokale taal zijn geschreven. Een Engelse versie is vereist om mee te dingen naar de internationale prijzen.

Beoordeling projectverslag – Winnaars 2018

Alle projectverslagen worden op hetzelfde moment beoordeeld door zowel de nationale als internationale jury’s die respectievelijk de nationale en internationale prijzen uitreiken. De nationale winnaars zullen in oktober-november 2018 bekendgemaakt worden, de internationale winnaars in december 2018.

Alle jury’s gebruiken dezelfde selectiecriteria zoals vermeld voor de selectie van de projectvoorstellen. Ze beoordelen alle deelnemende projecten rekening houdend met wetenschappelijke nauwkeurigheid, de methodologie, de toegevoegde waarde voor de groeve, het bedrijf en de gemeenschap, de grotere kennis over ecologische mijnbouw en de resultaten voor alle stakeholders.

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en internationale beoordeling is dat de internationale awards naar projecten gaan waarvan de resultaten / de output overdraagbaar zijn tussen de verschillende sites en/of van site specifieke toepassingen kunnen uitgebreid worden naar een nationale of internationale scope, en die de activiteiten van de groep op langere termijn ten goede kunnen komen.

Het unieke karakter van het project en creativiteit zijn belangrijke factoren bij de beoordeling. Het project moet ook haalbaar en realistisch zijn. De nadruk moet liggen op het promoten van de biodiversiteit, het vergroten van de kennis over biodiversiteit, het vermeerderen van de biotopen en de soorten in groeves en aspecten met betrekking tot natuurbehoud. Het project zal ook beoordeeld worden op het ondersteunen van onderwijs en opleiding, de betrokkenheid van stakeholders, het bijdragen tot de biologische database van HeidelbergCement en de ontwikkeling van de plannen en richtlijnen inzake het beheer van biodiversiteit.


Meer informatie? Klik hier om contact op te nemen met uw nationale coördinator

Schrijf nu in! Uiterlijke inschrijvingsdatum: 20 november 2017 – 23u.00 (CET)